wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo podlaskie / powiat siemiatycki / gmina Grodzisk

Siemiony

www.siemiony.17-315.wsiepolskie.pl

Moderator: Joanna Iwanowska

Redakcja: Joanna Iwanowska, Magda Ćwiek, Emilia Zduniewicz, Łukasz Osiniak, Małgorzata Plichta, Joanna Kobus, Patryk Angielczyk, Szymon Zduniewicz, Małgorzata Goławska

Zostań moderatorem tematycznym

Działalność rolnicza i dla rolnictwa

Siemiony są  wsią zdominowaną  przez indywidualne gospodarstwa rolne nastawione głównie  na produkcję zwierzęcą, która jednak nie miałaby racji bytu, gdyby nie uprawa zbóż i gruberowanie, nawożenie łąk oraz pastwisk. Uprawia się, przede wszystkim, pszenżyto, mieszankę, czyli owies i jęczmień, pszenicę oraz kukurydzę. Młodzi gospodarze, korzystając z dofinansowania Unii Europejskiej, zakupują coraz nowsze maszyny i urządzenia rolnicze.
 W Siemionach hodowane są krowy, owce, indyki, kury, perliczki, gęsi oraz trzoda chlewna.